Слово археологам

Фестиваль «Перлини Слобожанщини: Верхній Салтів. Аланські витоки» презентує відеосюжети про роботу спільної археологічної експедиції Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова (керівник В. С. Аксьонов) та історичного факультету Харківського національного університету імені В. М. Каразіна (керівник практики доцент В. В. Скирда) у 2016 р. Роботи проводилися на катакомбному могильнику біля с. Верхній Салтів Вовчанського району Харківської області.

Цей могильник було відкрито ще у 1900 р. місцевим учителем В.О. Бабенком, і пам’ятка ця дала назву цілій археологічній культурі другої половини VIII – першої половини X ст. н.е. , яку частина дослідників вважає національною культурою Хазарського каганату – ранньодержавного об’єднання на півдні Східної Європи. Пам’ятка залишена аланами – народом, що мешкав на Північному Кавказі і був переселений до басейну Сіверського Дінця хазарським правителем у 30-х роках VIII століття.

На могильнику біля с. Верхній Салтів за час його вивчення розкопано близько 900 катакомбних поховань, що є сімейними усипальнями і містять найчастіше останки 2-3 близьких родичів.

Матеріали поховальних споруд містять різноманітний речовий матеріал (особисті прикраси, деталі одягу, амулети, предмети озброєння, керамічні посудини тощо), який характеризує матеріальне та духовне життя ранньосередньовічного аланского населення.

Роботі експедиції істотну фінансову допомогу надав Міжнародний благодійний фонд «Фонд Олександра Фельдмана». Сюжети знято на його прохання та за участі прес-секретаря фонду Олексія Костюченка.